Regulamin konkursu “Dokąd zmierza moje życie – z Krystyno, nie denerwuj matki!”

Regulamin konkursu “Dokąd zmierza moje życie – z Krystyno, nie denerwuj matki!”

 1. Organizatorem konkursu jest agencja Monday Public Relations Sp z o.o. s Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00-033) przy ul. Górskiego 9 (dalej zwana „Organizatorem”).

 2. Każde zgłoszenie konkursowe lub wypowiedź pod wątkiem konkursowym są równoważne z akceptacją Regulaminu.

 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich obywateli Polski (w przypadku, gdy uczestnik ma mniej niż 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), wyłączając pracowników firmy T-Mobile Polska i Monday, ich rodziny oraz wszystkie osoby współpracujące zawodowo z marką T-Mobile oraz firmą Monday. Organizator rezerwuje sobie prawo do weryfikacji osób biorących udział w konkursie.

 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym www.krystynoniedenerwujmatki.pl oraz wypełnienia zadania konkursowego w zgodzie z poniższym Regulaminem, czyli napisania historii pasującej do założeń oferty rodzinnej w komentarzu na blogu www.krystynoniedenerwujmatki.pl lub w kanałach social media autorki pod postem konkursowym. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.

 5. W konkursie zostanie nagrodzonych 3 uczestników, którzy w najbardziej kreatywny sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe. Przewidziane nagrody to: Za 1 miejsce: książka „Krystyno, nie denerwuj matki!” wraz z podpisem autorki, gra planszowa Dixit oraz publikacja konkursowego tekstu w całości, na łamach bloga „Krystyno, nie denerwuj matki!” z linkowaniem na profilach w mediach społecznościowych Krystyno, nie denerwuj matki!, tj. Facebook, Instagram o łącznej wartości 166,89 zł brutto.

Za 2 oraz 3 miejsce: gra planszowa Dixit o wartości 129,99 zł brutto każda.

Fundatorem nagrody jest firma T-Mobile i Krystyno, nie denerwuj matki!

 1. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury sędziowskie, złożone z pracownika firmy Organizatora, pracownika firmy T-Mobile Polska S.A. oraz autorki bloga Krystyno, nie denerwuj matki! Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej, w której przekazane zostaną instrukcje do odbioru nagrody.

 2. Żadna opłata lub zakup nie są wymagane, by wziąć udział w Konkursie.

 3. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, opublikowane po czasie lub niewyświetlone w wątku konkursowym. Użytkownik może opublikować tylko jedno ważne zgłoszenie.

 4. Niedozwolone są także nieuczciwe oraz niesportowe praktyki (kupowanie polubień, używanie fałszywych profili do polubień, używanie botów).

 5. Uczestnicy muszą wysłać swoje prace konkursowe w okresie od 10.10.2018 do 17.10.2018 do godziny 23:59:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestnika, w przypadku, gdy wystąpią podejrzenia, iż uczestnik łamie regulamin, posługując się fałszywym kontem.

 7. Konkurs odbywa się w ramach obowiązującego polskiego prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, jeśli użytkownicy nie przestrzegają reguł lub łamią zasady Regulaminu.

 8. Konkurs nie jest sponsorowany, promowany oraz administrowany przez serwis Facebook. Zwalnia to serwis Facebook ze wszelkiej odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienie zwycięzcy.

 9. Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).

 10. Niniejszy Regulamin Konkursu podlega pod każdym względem pod ustawodawstwo i prawo Polski. Użytkownicy podlegają i poddają się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów w odniesieniu do jakichkolwiek umownych lub pozaumownych roszczeń i sporów dotyczących Konkursu.

 11. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Monday Public Relations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górskiego 9, 00-033 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez uczestnika zgoda. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Udział w konkursie jest zarazem zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.

 12. W celu udzielenia zgody na przetwarzanie danych uczestnik wpisuje w komentarzu pod postem konkursowym zdania „Wyrażam zgodę”. Komentarze konkursowe bez tej zgody nie będą brały udziału w konkursie.

 13. Uczestnik konkursu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Można tego dokonać za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

It\'s only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone

1 Comment

Post a Comment